Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ความรู้ เกี่ยวกับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 มาฝาก เป็นความรู้ ก่อนที่จะทยอยเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน สำหรับประชาชนทั่วไป

 

 

1.ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน Covid-19 ?
ประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีน Covid-19 แต่ในช่วงแรกที่วัคซีนมีจำนวนจำกัด กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อน ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นค้น
2.ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวแต่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือเป็นหญิงตั้งครรภ์/หญิงนมบุตร สามารถรับวัคซีนได้หรือใม่?
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวแต่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในปัจจุบันก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่เพียงพอในการให้วัคซีนในประชากรกลุ่มนี้ ทำให้ตอนนี้ยังไม่มีการแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เช่นเดียวกันกับกลุ่มที่เป็นตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรก็ยังไม่มีงานวิจัยรับรองที่เพียงพอเช่นเดียวกันก็จะไม่มีการแนะนำให้ใช้จนกว่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอ
3.วัคซีนมีข้อห้ามอะไรบ้าง?
วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ามในผู้ที่มีประวัติการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน อย่างไรก็ตามวัคซีน Covid-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ จึงจำเป็นจะต้องมีการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการ 130 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน
4.เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้ไม่เป็นโรค Covid-19 ใช่หรือไม่ ?
วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะเป็น Covid-19 ได้อยู่ แต่ว่าอาจจะมีอาการรุนแรงที่น้อยลง
5.Covid-19 สามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่ ?
วัคซีน Covid-19 ที่มีการผลิตในปัจจุบันมีการพัฒนาแล้วก็มีการศึกษาในไวรัสที่มีการระบาดในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ ก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน จะต้องมีการศึกษาต่อไป
6.สามารถฉีดวัคซีนอื่นๆ ร่วมกับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้หรือไม่ ?
วัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นวัคซีนที่มีการผลิตออกมาไม่นาน ทำให้การศึกษาในการให้ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ยังมีน้อยมากเพราะฉะนั้นจะแนะนำว่าหากจะต้องฉีดวัคซีนอื่นๆต้องเว้นห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
7.วัคซีนป้องกัน Covid-19 มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ?
จากการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่พบว่า อาการส่วนใหญ่ก็คืออาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด ซึ่งเป็นอาการที่ไม่รุนแรง สามารถหายได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีอาการแพ้ที่รุนแรงอื่นๆตามมาได้ เพราะฉะนั้นหลังจากฉีดต้องมีการสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที
8.สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ต่างยี่ห้อกันได้หรือไม่ ?
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่เพียงพอในการฉีดสลับยี่ห้อกัน จึงแนะนำว่าควรจะมีการฉีดยี่ห้อเดียวกันต่อไป จนกว่าจะมีการศึกษาที่ชัดเจน
9. คำแนะนำในการปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ?
หลังการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีการสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีหลังจากฉีด อย่าลืมว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องรักษามาตรการเช่นการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม และก็ล้างมือบ่อยๆ
โดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม