Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัว 12 Platforms ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ ส่งมอบข่าวสารและข้อมูลสาระสุขภาพ ตรงถึงมือคุณ

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัว 12 Platforms ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ ส่งมอบข่าวสารและข้อมูลสาระสุขภาพ ตรงถึงมือคุณ

 

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า Social Media นับเป็นช่องทางที่มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลก สามารถรับส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ด้วยศักยภาพในการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและระยะทาง ทำให้เข้าถึงประชาชนผู้รับข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากแนวคิดการสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียดังกล่าว ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแพทย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีภารกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย 4 ภารกิจดังกล่าว ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ที่หลากหลาย และต้องการช่องทางการรับสาร ที่เพิ่มขึ้น

 

คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร นำโดย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ดูแลงานด้านสื่อสารองค์กร และ ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดีฯ จึงได้ดำเนินการ เพิ่มช่องทาง การสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น และช่องทางการรับสารที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ได้เปิดตัว 12 Platforms ยอดนิยม ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อันได้แก่

 

 1. Website
 2. Line OA
 3. Facebook
 4. YouTube
 5. Instagram
 6. Twitter
 7. Telegram
 8. Blockdit
 9. Clubhouse
 10. Podcasts
 11. Podbean
 12. Soundcloud

 

โดยพิมพ์คำว่า "MedCMU" เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ด้านสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการผลิตผลงานโดยคณะทำงานกลุ่มสื่อสารองค์กร อันได้แก่งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา(MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งมอบสาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหวของคณะฯ ผ่าน 12 Platforms ดังกล่าว ส่งตรงถึงมือคุณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

"ทุกข้อมูล ข่าวสาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณ” กับ 12 Platforms

 ค้นหาเราเพียงพิมพ์คำว่า MedCMU

 

#MedCMUในมือคุณ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 จัดทำโดย : กลุ่มสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา(MTEC) คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม