| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนมอบดอกดารารัตน์ ในโครงการ "ดอกดารารัตน์ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง" ให้แก่ ทางจังหวัดเชียงใหม่

dararat

ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนของผู้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดทำขึ้นในโครงการ ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๐,๖๐๐ ดอก ให้แก่ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม