| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ข่าวรับบริจาค

 


มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก


นิธิสงฆ์อาพาธ


กองทุนหมอเจ้าฟ้า


ทุนราชสมาทร


อุทิศร่างกาย


บริจาคอวัยวะ[กำลังปรับปรุง]


บริจาคดวงตา


บริจาคโลหิต

 

ข่าวรับบริจาค

คุณอมรวรรณ โพธิ์ฐิติรัตน์​ ม...

2561-01-03
คุณอมรวรรณ โพธิ์ฐิติรัตน์​ มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสว...

หม่อมหลวงพรสุทธี ลดาวัลย์ คุ...

2561-01-03
หม่อมหลวงพรสุทธี ลดาวัลย์ คุณแม่อุบล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

หม่อมหลวงพรสุทธี ลดาวัลย์ คุณแม่อุบล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมู...

รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภ...

2561-01-03
รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.​ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการวิ่ง Eye CMU Run for Sight

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการวิ่ง E...

คุณคะแนน และคุณแจ่มใส สุภา ม...

2560-12-28
คุณคะแนน และคุณแจ่มใส สุภา มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณคะแนน และคุณแจ่มใส สุภา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช...

คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ...

2560-12-28
คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 .- บาท สมทบท...

คุณทิตยา โอภาสเจริญกิจ และพน...

2560-12-26
คุณทิตยา โอภาสเจริญกิจ และพนักงานบริษัทเซอร์ไคล์ฟจํากัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องดูดเสมหะ และ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน เพื่อใช้ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สหัท...

พญ. คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ ...

2560-12-20
พญ. คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ และ ร.ต.กฤษฎา การุญ ผู้บริหารหมอรวงข้าวคลินิก บริจาคเครื่องวัดความดันลูกตา 1 เครื่อง และบริจาคเงินร่วมสมทบทุนโครงการวิ่ง Eye CMU Run for Sight

พญ. คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ และ ร.ต.กฤษฎา การุญ ผู้บริหารหมอรวงข้าวคลินิก บริจาคเครื่องวัดความดันลูกตา 1 เคร...

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย...

2560-12-20
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้แทนคุณ ประยุทธ และคุณดวงพร พานิชภักดี มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้แทนคุณ ประยุทธ และคุณดวงพร พานิชภั...

คุณรัชชุกาญจน์ ทองถาวร มอบเ...

2560-12-18
คุณรัชชุกาญจน์ ทองถาวร มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณรัชชุกาญจน์ ทองถาวร มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพ...

รศ.นพ.กวีศักดิ์ และ พญ.วีริศ...

2560-12-18
รศ.นพ.กวีศักดิ์ และ พญ.วีริศา จิตตวัฒนรัตน์ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.กวีศักดิ์ และ พญ.วีริศา จิตตวัฒนรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000.- บาท รายได้จากการจำหน่ายหนังสือเวชบำ...

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก...

2560-12-14
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อกองทุนภาควิชาออร์โทปิดิกส์

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลส...

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก...

2560-12-14
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวน...

คุณมนัส กุลภักดีสิงวร ประธาน...

2560-11-30
คุณมนัส กุลภักดีสิงวร ประธานกรรมการบริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณมนัส กุลภักดีสิงวร ประธานกรรมการบริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 293,553.11...

ผู้แทน นาวาอากาศเอก สัญชัย แ...

2560-11-29
ผู้แทน นาวาอากาศเอก สัญชัย และ คุณทองสุข ฉัตรเที่ยง บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ผู้แทน นาวาอากาศเอก สัญชัย และ คุณทองสุข ฉัตรเที่ยง บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า...

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผ...

2560-11-28
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Kian Leong, Wong และ Ms. Su Foong, Chin

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร...

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ บริจาค...

2560-11-24
ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดัน 24 ชั่วโมง

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดัน 24 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 94,000.- บาท ให้แก่ศูนย์โรคห...

บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มอบเ...

2560-11-23
บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000.- บาท สมทบทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ ภาควิชากุมารเวชศ...

บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด...

2560-11-10
 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยสำหรับการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเครื่องช่วยหา...

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโ...

2560-11-10
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน 200...

เจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ...

2560-11-08
เจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มอบเงินบริจาค สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ

เจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มอบเงินบริจา...

คุณนพคุณ สุจริตกุล และ คุณปร...

2560-11-08
คุณนพคุณ สุจริตกุล และ คุณปราณี นิรัติศยวานิช มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณนพคุณ สุจริตกุล และ คุณปราณี นิรัติศยวานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ...

คุณสการะ ศรีทิภัณฑ์ มอบเงินบ...

2560-11-08
คุณสการะ ศรีทิภัณฑ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณสการะ ศรีทิภัณฑ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. สวนดอกร...

คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่...

2560-11-07
คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงินบริจาคจำนวน 169,300.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโ...

หลวงพ่อสุธรรม ฉันทกาโม วัดวร...

2560-11-03
หลวงพ่อสุธรรม ฉันทกาโม วัดวรกิจตาราม (วัดป่าสวนโมกข์) อ.เมือง จ.เชียงราย มอบเงินบริจาคสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ และเครื่องอุปโภคบริโภค

หลวงพ่อสุธรรม ฉันทกาโม วัดวรกิจตาราม (วัดป่าสวนโมกข์) อ.เมือง จ.เชียงราย มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000.- บาท ส...

คุณสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ พร้...

2560-11-03
คุณสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศา...

คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล กร...

2560-11-02
คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโ...

ครอบครัวตระการศิริ บริจาคเตี...

2560-10-27
ครอบครัวตระการศิริ บริจาคเตียงนอนไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ที่นอนลม และโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วยสำหรับทานอาหาร

ครอบครัวตระการศิริ บริจาคเตียงนอนไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ที่นอนลม และโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วยสำหรับทานอ...

กลุ่มเพื่อนเภสัชเชียงใหม่ รุ...

2560-10-25
กลุ่มเพื่อนเภสัชเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒๒ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

กลุ่มเพื่อนเภสัชเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒๒ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะ...

คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พ...

2560-10-25
คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล พร้อมครอบครัว บริจาค เงินจำนวน 500,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพท...

คุณจันทร์เพ็ญ สุภูตะโยธิน พร...

2560-10-24
คุณจันทร์เพ็ญ สุภูตะโยธิน พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

คุณจันทร์เพ็ญ สุภูตะโยธิน พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓๘๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่คณ...

«
»

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม