| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ข่าวรับบริจาค

 


มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

นิธิสงฆ์อาพาธ


กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ทุนราชสมาทร


อุทิศร่างกาย

บริจาคอวัยวะ

บริจาคดวงตา


บริจาคโลหิต

 

ข่าวรับบริจาค

คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาต...

2561-06-13
คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนๆ บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่อาคารสงฆ์อาพาธ

คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 169,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภั...

คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อม...

2561-06-13
คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อมคณะ บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อมคณะ บริจาคเงินจำนวน 90,540 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์...

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ ...

2561-06-11
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด บริจาคเงิน สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดยคุณสิน จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหา...

คุณวัลลีย์ จิรเมธี บริจาคเงิ...

2561-06-11
คุณวัลลีย์ จิรเมธี บริจาคเงิน สมทบทุนพัฒนาการศึกษา

คุณวัลลีย์ จิรเมธี บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.และสมทบทุนโรงพยาบาลมหาร...

คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ บริจาคเ...

2561-06-08
คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.บรรณ...

มูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TP...

2561-06-06
มูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) บริจาคตู้อบทารกแบบเคลื่อนย้าย

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นผู้แทนมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) บร...

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ผู...

2561-06-06
รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ผู้แทนคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บริจาคเงิน สำหรับจัดซื้อเครื่อง EKG

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.ผู้แทนคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บริจาค...

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ผ...

2561-06-06
รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์  ผู้แทนคุณประชุม และ คุณสกลศรี มาลีนนท์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างห้อง ICU พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนคุณประชุม และ คุณสกลศรี มาลีน...

บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประ...

2561-06-06
บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย)​ จำกัด บริจาคเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียม​

บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย)​ จำกัด บริจาคเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียม​ จำนวน 2ชุด มูลค่า ...

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น...

2561-06-05
ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 14 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

นพ.สุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 14 บริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท สมทบทุนมูลน...

รศ.ดร.มงคล และ รศ.ดร.กอบกุล ...

2561-06-05
รศ.ดร.มงคล และ รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร บริจาคเงิน สมทบทุนราชสมาทร

รศ.ดร.มงคล และ รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่...

อาจารย์ Haruno Yamada หัวหน้...

2561-06-05
อาจารย์ Haruno Yamada หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ชิคิชิม่า ในนามมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนราชสมาทร

อาจารย์ Haruno Yamada หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ชิคิชิม่า ในนามมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งเชียงใหม่ บริจาคเ...

คุณพินธุ์ลออง และคุณธวัลรัตน...

2561-05-28
คุณพินธุ์ลออง และคุณธวัลรัตน์ จินตวิวัฒน์ บริจาค สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อพระภิกษุสงฆ์​อาพาธ

คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​ผู้ป่วยโรคไต โดยม...

หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิ...

2561-05-28
หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาธรรม โปรตเมตตาบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาธรรม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โปรตเมตตาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท...

พระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวา...

2561-05-25
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก และ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง (ธ.) โปรตเมตตาบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก และ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง (ธ.) โปรตเมตตาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ...

นพ.สุขุม รังคสิริ ผู้แทนคุณม...

2561-05-16
นพ.สุขุม รังคสิริ ผู้แทนคุณมาลี สันตินรนนท์ บริจาคเงิน สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.

นพ.สุขุม รังคสิริ ผู้แทนคุณมาลี สันตินรนนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม...

ผศ.นพ.เจษฎา และ คุณทัศนีย์ ส...

2561-05-11
ผศ.นพ.เจษฎา และ คุณทัศนีย์ สิงห์เวชกุล บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.เจษฎา และ คุณทัศนีย์ สิงห์เวชกุล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร...

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ มอบเงินบ...

2561-05-09
รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ...

ผู้แทนโครงงานมหิดล 6 คณะวิทย...

2561-05-09
ผู้แทนโครงงานมหิดล 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แทนโครงงานมหิดล 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชน...

ผู้แทนมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก บร...

2561-05-07
ผู้แทนมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในสมองและร่างกาย (NIRS) ให้กับ หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด

ผู้แทนมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในสมองและร่างกาย (NIRS) ให้กับ หน่วยศัลยกรรมทรวงอก...

พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสว...

2561-05-07
พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร บริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณ...

ดร.สุมิตรา สุวรรณาภา บริจาคเ...

2561-05-03
ดร.สุมิตรา สุวรรณาภา บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ดร.สุมิตรา สุวรรณาภา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ...

ผศ.พญ.วันทนา ประภากร และ รศ....

2561-05-03
ผศ.พญ.วันทนา ประภากร และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ในนามศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 8 บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

ผศ.พญ.วันทนา ประภากร และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ในนามศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 8 บริจาคเงินจำนวน 85,00...

คุณพัธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ผู้...

2561-04-30
คุณพัธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์โรคไต

คุณพัธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุ...

คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้...

2561-04-26
คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินบริจาคสมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินบริจาคสมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช...

คุณภาณีและคุณกรเอก ศรีทิพาธร...

2561-04-25
คุณภาณีและคุณกรเอก ศรีทิพาธร มอบเงินบริจาค สมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณภาณีและคุณกรเอก ศรีทิพาธร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ในมูลน...

คุณอรนันท์ อังกสิทธิ์ ผู้แทน...

2561-04-24
คุณอรนันท์ อังกสิทธิ์ ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณอรนันท์ อังกสิทธิ์ ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 20,00...

พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวา...

2561-04-20
พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท บริจาคเงิน สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ

พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชี...

ผู้แทนคุณพรพรรณ เริงเสรีย์ ม...

2561-04-18
ผู้แทนคุณพรพรรณ เริงเสรีย์ มอบเงินบริจาค​ สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก เพื่อสนับสนุนศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง​

ผู้แทนคุณพรพรรณ เริงเสรีย์ มอบเงินบริจาค​จำนวน 50,000บาท สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก เพื่อสนับสนุนศูนย์ก...

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชี...

2561-04-18
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนภาควิชาจักษุวิทยา

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช ประธานกรรมการองค์กร...

«
»

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม